Summer

เรียนในประเทศอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เมษายน มิถุนายน หรือ ตุลาคม ทั้งเรียนทั้งเที่ยว ดูแลใกล้ชิด

ไปซัมเมอร์ กับเรา ดีอย่างไร
 • น้องๆจะได้ฝึกภาษา, ใช้ชีวิต และเรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาจริง
 • เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้และฝึกภาษาเลือกโปรแกรม เรียน กับนักเรียนต่างชาติ (16 ++) หรือ เรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษ (ในโครงการ exchange) มี Buddy คอยแนะนำ หรือ เรียนภาษาอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาภาษาในกลุ่มของเรา
 • ทัศนศึกษาในช่วงวันหยุด
 • พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ รวมอาหารครบทุกมื้อแล้ว
 • มีที่ปรึกษาชาวไทย ที่มีประสบการณ์ประจำอยู่ที่อังกฤษ คอยต้อนรับน้องๆ และ มีเจ้าหน้าที่จากไทย คอยดูแลใกล้ชิดและเดินทางกับน้องๆ ตลอดเวลา (ในกรณีที่เดินทางกับทางโรงเรียนเป็นกลุ่มจากโรงเรียนน้องๆ จะได้เดินทางกับคุณครู หรือ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนน้องๆ เอง)

ตุลาคม 2562 กลุ่มที่ 1 

 

 

โครงการ SUMMER UK  ตุลาคม 2562 

The Wit ร่วมกับ Advice for you ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงลอนดอน จัดโปรแกรม Summer course UK เรียนภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษา ประเทศอังกฤษ 

 • ระยะเวลาโครงการ 3 สัปดาห์ 6-27 ตุลาคม 2562
 • General English หลักสูตร ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนภาษา และใช้ชีวิตร่วมกับนร.มัธยมชาวอังกฤษในรร.รัฐบาลของอังกฤษ Sussex Downs College ซึ่งเป็นรร.ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ในเขต Sussex สำหรับน้องๆที่อายุ 10-15 ปี จะเรียนกันกับเพื่อนๆ ในกลุ่มเล็ก หรือ รวมกับนักเรียนต่างชาติ ที่ช่วงอายุเดียวกัน (ในกรณีที่มีกลุ่ม นร ต่างชาติในช่วง ตุลาคม ซึ่งทางโรงเรียนจะคอนเฟิร์ม ก่อนการเดินทาง) นักเรียนที่อายุ 16 ปีขึ้นไปที่ไม่เลือกที่จะเรียน package portfolio สามารถสอบวัดระดับและถ้าระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป สามารถที่จะเลือกเข้าเรียน ในโปรแกรม International ของทางโรงเรียนได้ 
 • Package Portfolio Preparation สำหรับน้องๆ ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป ที่ต้องการได้ประสบการณ์ ในการเรียนหลักสูตร Level 1 Art, Computer and Design วิชาที่น้องๆ จะได้เรียนร่วมกับ Buddy และได้รับคำแนะนำ ได้แก่ Printing, Photography, Digital Art Design, Fashion, Fine Art และ Theatre Costume วิชาดังกล่าวอยู่ในขั้นเริ่มต้น เน้นความสนุกและไม่เครียด เพิ่มทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษและเน้นการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านนั้นๆ มาก่อน  น้องๆ มี Buddy ชาวอังกฤษ คอยแนะนำและเป็นเพื่อน ในช่วงที่เรียน ที่ East Sussex College เมื่อเรียนจบ น้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง international Department ของ East Sussex College เพิ่มอีก 1 ใบ นอกเหนือจากประกาศนียบัตรด้านการเรียนภาษา 
 • พักกับครอบครัว ชาวอังกฤษ บ้านละ 2-3 คน แชร์ห้องร่วมกัน สามารถ จัดมาเอง หรือให้ทางเราจัดให้ (แยก ญ ช) โดยมี Group leader ชาวไทย ดูแลอย่างใกล้ชิด
 • รวมค่ารถเมล์ในการเดินทางในอีสบอร์นแล้ว
 • รวมอาหารแล้วทุกมื้อ โดยมื้อกลางวันจะเป็น Sandwich Pack Lunch (Sandwich) จากทางโฮสแฟมิลี่ เพื่อทานในช่วงทัศนศึกษา หรือ คูปองอาหารที่โรงอาหารของโรงเรียนในวันเรียน
 • ทัศนศึกษา ​ช่วงบ่าย (สำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้เรียน Portfolio preparation) เช่น Brighton และ Beachy Head
 • ทัศนศึกษาเต็มวัน ในวันเสาร์ London & Oxford
 • เดินทางโดยสายการบินอติฮัด แอร์ไลน์ (สายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับอิมิเรต) หรือเทียบเท่า
 • รถโค้ชรับและที่สนามบิน รอต้อนรับที่สนามบินโดยเจ้าหน้าที่คนไทยที่ประเทศอังกฤษ ส่วนขากลับจะดูแลน้องๆโดย Group Leader
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพทุนประกัน 1 ล้านบาท โดย AIG
 • ประกาศนียบัตร จาก East Sussex College

ราคาโครงการ 

มัดจำ 50,000 บาท (ส่วนลด 3,000 บาท ถ้าสมัครก่อน 15 กรกฎาคม 2562)
จ่ายงวดสุดท้าย วันที่ 1 สิงหาคม ก่อนขอวีซ่า 2,400 ปอนด์

สำหรับ Package Portforlio preparation

มัดจำ 50,000 บาท (ส่วนลด 3,000 บาท ถ้าสมัครก่อน 15 กรกฎาคม 2562)
จ่ายงวดสุดท้าย วันที่ 1 สิงหาคม ก่อนขอวีซ่า 2,500 ปอนด์   

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าลงทะเบียน, ค่าเรียน, กิจกรรมต่างๆ, ที่พักแบบ Homestay (บ้านละ 2 -3 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อต่อวัน, ค่าตั๋วรถเมล์เดินทางในอีสบอร์น,ตั๋วเครื่องบินไป กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ลอนดอน, ภาษีสนามบินและเชื้อเพลิง, วีซ่า, รถรับส่งสนามบิน, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ,เจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด ตลอดการเดินทาง

 

ราคานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำวีซ่า premium ในกรณีเร่งด่วนหรือสมัครช้า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, Shopping, ขนม, snack,ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน

 

เมืองอีสบอร์น 

เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งบรรยากาศชายทะเลและเนินเขาที่มีความปลอดภัยสูง อากาศดี ผู้คนในเมืองเป็นชาวอังกฤษแท้ๆ ครอบครัวโฮสมีประสบการณ์ในการดูเเล นร.เล็กต่างชาติได้เป็นอย่างดี

เมืองนี้ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่งทางรถไฟ หรือ 2 ชั่วโมงครึ่งทางรถยนต์ เพื่อเข้าไปในลอนดอน

ขอข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมตารางการเดินทาง ได้ที่ sales@adviceforyou.co.th หรือไลน์ official @adviceforyou (อย่าลืมใส่ @)

 

ตุลาคม 2562 กลุ่มที่ 2

 

 

โครงการ Cultural Exchange 

 

 • ระยะเวลาโครงการ 3 สัปดาห์ 6-27 ตุลาคม 2562
 • General English at Twin English Centre Eastbourne 1สัปดาห์ เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐาน และ ทำความคุ้นเคยกับเมืองอีสบอร์น
 • School Integration at Eastbourne Academy 2สัปดาห์ เรียนในโรงเรียนมัธยม2 สัปดาห์ เรียนวิชาพื้นฐานต่างๆ เช่น Science, Math, Geography, English, & History 8.30-14.50 Mon- Fri
 • มี Buddy ชาวอังกฤษ คอยแนะนำและเป็นเพื่อน ในช่วงที่เรียน ที่ Eastbourne Academy
 • พักกับครอบครัว ชาวอังกฤษ บ้านละ 2-3 คน แชร์ห้องร่วมกัน สามารถ จัดมาเอง หรือให้ทางเราจัดให้ (แยก ญ ช) Group leader สามารถส่งเด็กกลับ เข้าแต่ละโฮส ได้ตั้งแต่ 17.00 เป็นต้นไป
 • รวมค่ารถเมล์ในการเดินทางในอีสบอร์นแล้ว
 • รวมอาหารแล้วทุกมื้อ โดยมื้อกลางวันจะเป็น Sandwich Pack Lunch (Sandwich) จากทางโฮสแฟมิลี่ เพื่อทานในโรงเรียน หรือช่วงทัศนศึกษา
 • ทัศนศึกษา ​Beachy Head & Sovereign Harbour Marina
 • ทัศนศึกษาเต็มวัน ในวันเสาร์ London & Oxford (รวมค่าบัตรเข้าชม Christ Church College แล้ว)
 • เดินทางโดยสายการบินอติฮัด แอร์ไลน์ (สายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับอิมิเรต) หรือเทียบเท่า
 • รถโค้ชรับและที่สนามบิน รอต้อนรับที่สนามบินโดยเจ้าหน้าที่คนไทยที่ประเทศอังกฤษและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนTWINส่วนขากลับจะดูแลน้องๆโดย Group Leader
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพทุนประกัน 1 ล้านบาท โดย AIG

ราคาโครงการ 

มัดจำ 50,000 บาท (ส่วนลด 3,000 บาท ถ้าสมัครก่อน 15 กรกฎาคม 2562)
จ่ายงวดสุดท้าย วันที่ 1 สิงหาคม ก่อนขอวีซ่า 2,500 ปอนด์ 

 

 ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าลงทะเบียน, ค่าเรียน, กิจกรรมต่างๆ, ที่พักแบบ Homestay (บ้านละ 2 -3 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อต่อวัน, ค่าตั๋วรถเมล์เดินทางในอีสบอร์น,ตั๋วเครื่องบินไป กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ลอนดอน, ภาษีสนามบินและเชื้อเพลิง, วีซ่า, รถรับส่งสนามบิน, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ,เจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด ตลอดการเดินทาง

 

ราคานี้ไม่รวม

 ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำวีซ่า premium ในกรณีเร่งด่วนหรือสมัครช้า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, Shopping, ขนม, snack,ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน

 

เมืองอีสบอร์น 

 เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งบรรยากาศชายทะเลและเนินเขาที่มีความปลอดภัยสูง อากาศดี ผู้คนในเมืองเป็นชาวอังกฤษแท้ๆ ครอบครัวโฮสมีประสบการณ์ในการดูเเล นร.เล็กต่างชาติได้เป็นอย่างดี

เมืองนี้ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่งทางรถไฟ หรือ 2 ชั่วโมงครึ่งทางรถยนต์ เพื่อเข้าไปในลอนดอน

ขอข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมตารางการเดินทาง ได้ที่ sales@adviceforyou.co.th หรือไลน์ official @adviceforyou (อย่าลืมใส่ @)