Daniel and Cherie, Oswestry Booth

เราต่างจากที่อื่น

  • แนะนำจากประสบการณ์ตรง
  • ชัดเจนเป็นกันเองและตรงความจริงที่สุด
  • บริการครบวงจร One Stop Service
  • ทีปรึกษาส่วนตัวของน้องๆ เคยใช้ชีวิตนักเรียนในต่างประเทศมาแล้วทุกคน
  • บริษัทได้รับการยอมรับและ accredited โดย องค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศ

พบกับทีมงานคุณภาพ

 

ทีมงานคุณภาพ

พี่เชอรี่ (ชัญญพิชญ์ เครือวัลย์)

 

Cherie profileมี ประสบการณ์ในการแนะแนวด้านการเรียนต่อมาตั้งแต่ปี คศ. 2000 ในการช่วยคอร์ส ซัมเมอร์ ในประเทศสิงคโปร์ เริ่มงาน Advice For You ครั้งแรกโดยช่วยให้ข้อมูลแก่นักเรียนต่างชาติคนอื่นตั้งแต่ยังเรียน ปริญญาโทที่ Kings Collelge London (KCL; University of London) เป็นผู้ริเริ่ม Advice For You จากการรวมตัวของพี่เชอรี่และที่ปรึกษาชาวอังกฤษ ที่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติทั้งในประเทศไทยและประเทศ อังกฤษ พี่เชอรี่เน้นการเลือกคอร์สและสถาบันที่เหมาะกับความสามารถของน้องๆ และแนะนำตามความจริง และประสบการณ์ เพื่อให้น้องๆตัดสินใจเรียนและลงทุนในการศึกษาของตัวเองได้อย่างถูกต้อง ทำให้พี่เชอรี่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพอย่างแท้จริง นอกจากจะได้เยียมชมสถาบัน พาร์ทเนอร์ ในทุกๆประเทศ เองแล้ว พี่เชอรี่ยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับการทำวีซ่าจาก สถานทูต อังกฤษ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พี่เชอรี่ได้รับการอบรมจากองค์กรในต่างประเทศ ที่พิเศษจากที่อื่นๆ ดังนี้

  • Immigration Law – Certificate – City University (London) , 2009
  • OISC Level 1 (Initial Advice) UK- Immigration by JCWI ( Joint Council for the Welfare of Immigrants), 2010
  • Agent Certificate – British Council 2010, 2015

 

Mr Daniel Jones

 

Daniel profile

ชาว อังกฤษ ได้ผ่านการเรียนในระดับ มัธยม ใน โรงเรียน Independent Boarding School ที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ และ ศึกษา ในมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียง อย่าง Durham University และ Kings College London (KCL; University of London ) แดนมีประสบการณ์ด้านการตลาด สื่อการตลาดทางอินเตอร์เนต และกลยุทธ์การบริหารธุรกิจทั้งในอังกฤษและไทย ทำให้แดนเข้าใจทั้งวัฒนธรรมอังกฤษและไทยเป็นอย่างดี แดนเป็นฝ่ายที่ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเราและทางสถาบันการศึกษา ประสานงานกับทางที่ปรึกษา และทีมงาน เพื่อเสนอโครงการที่ดีที่สุดแก่นักเรียนของเรา น้องๆ ที่เข้ามาขอ คำแนะนำในด้านการเรียน ประถม มัธยม GCSEs และ A Levels จะได้รับคำแนะนำแบบ เจาะลึก ทั้งทางด้านการเรียนและการปรับตัว การเลือกวิชาที่จะทำให้สามารถเข้ามหาวิทยาลัย อันดับต้นๆ ในประเทศอังกฤษได้ จากประสบการณ์ตรง ในการเป็นนักเรียน Boarding School ในประเทศอังกฤษ ของ แดน ซึ่งเป็นจุดเด่น และ เหตุผลว่าทำไม ผู้ปกครองจึงมั่นใจ ให้ Advice For You ช่วยเหลือในการส่งน้องๆ เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยม ของประเทศอังกฤษ นอกจากแดนจะได้เยียมชม สถาบัน พาร์ทเนอร์ ในทุกๆประเทศเอง คุณแดนยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับการทำวีซ่าและการเป็นเอเจนท์ ที่พิเศษจากที่ อื่นๆ ดังนี้

  • OISC Level 1 (Initial Advice) UK- Immigration by JCWI ( Joint Council for the Welfare of Immigrants), 2010

 

Mrs Anne Clay

 

Anne profile

คุณแอนเป็นที่ปรึกษาชาวอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามามากกว่า 30 ปี ได้ร่วมงานกับโรงเรียนชั้นนำอย่าง Bell international และทำงานกับโรงเรียนนานาชาติชื่อดังในประเทศไทยอย่าง Harrow International คุณ แอนเข้าใจนักเรียนด้วยประสบการณ์อย่างแท้จริง คุณแอนเป็นที่ปรึกษาและดูแลนักเรียนอยู่ที่ไบรตัน นักเรียนประทับใจในการเอาใส่ของคุณแอนและเข้าไปปรึกษาสาระทุกข์สุขดิบอยู่ เสมอ

 

 

 

 

 

 

ดร แสงกล้า เครือวัลย์ (B.Eng, Ingénieur Arts et Métiers, Docteur en génie électrique: Company Advisor (Further Education and Policy)

 

Bank profile

จากประสบการณ์ การเรียนต่อและทำงานในประเทศฝรั่งเศส 10 ปี ดร แสงกล้า ช่วยแนะนำน้องๆ เกี่ยวกับการเรียนต่อในด้านวิทยาศาสตร์ และ การเรียนต่อในระดับปริญญาเอก และ การเรียนต่อในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงเป็นผู้นำทริป ในการไป เรียนคอร์ส สั้นๆ ในยุโรป อีกด้วย


Students Talk

Recent Articles