WORK AND STUDY � สวัสดีทุกๆคนนะค่ะ วันนี้adviceforyou มีโครงการดีๆ ให้ทุกคนที่กำลังสนใจไปเรียนภาษาพร้อมทั้งฝึกงานไปด้วยได้ค่าตอบแทนมาฝากค่ะโครงการ Work Experience Course in Brighton เป็นการเรียนภาษาและทำงานหาประสบการณ์ในสาขา Hospitality โดยนักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงานและทำงานอย่างถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษโครงสร้างของโปรแกรมจะแบ่งเป็น 3 ช่วงโดยเริ่มจากการเรียนภาษา ซึ่งเนื้อหาที่จะเรียนของโปรแกรมนี้ จะเน้นไปที่สองด้าน คือ ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และทักษะในด้านการทำงานจากนั้นทางโรงเรียนก็ จะจัดหาสถานที่ทำงานให้นักเรียน โดยดูจากพื้นฐานการศึกษาของแต่ละคนเป็นหลัก และเมื่อฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอย่างน้อยอีก 1 เดือนเพื่อสรุปและประเมินผลในการฝึกงาน ทั้งโครงการนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เราก็แนะนำรายละเอียดโครงการไปแล้วนะคะมาดูถึงข้อดีข้อด้อยโครงการกันดีกว่าค่ะ เนื่องจาก adviceforyou ของเราต้องการเป็นตัวแทนที่ดีใ ห้กับทุกคนเราจึงมองเห็นถึง “ ความจริงใจ” ว่าเป็นพื้นฐานในการทำงาน อยากให้ทุกคนที่เสียเงินลงทุนไปแล้วได้ความคุ้มค่ามาที่สุดเราจึงจริงอยากจะให้น้องๆทราบถึงรายละเอียด เพื่อให้น้องๆที่สนใจเกี่ยวกับโครงนี้ตัดสินใจได้มากขึ้นเราจะวิเคราะห์เป็นข้อๆกันเลย ข้อแนะนำจุดเด่นจุดด้อย � ได้เรียนภาษา � ได้ทำงานพร้อมได้รับค่าตอบแทน � มีผู้ดูแลจัดหางานให้ � มีการประเมินผลหลังโครงให้น้องๆได้ใบรับรองการฝึกงานเมื่อเรียนและฝึกงานครบตามหลักสูตรRead More