มีวีซ่า Tier 4 ทำงานได้หรือเปล่า ไม่ใช่ว่าคนที่มี วีซ่า Tier 4 จะทำงานได้ทุกคนนะคะ จะทำงานได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเรียนที่ไหน พูดง่ายๆ ภาษาของทางรัฐบาลอังกฤษ คือ ต้องเช็คว่าใครเป็น Sponsor ให้นักเรียน สถาบันไหน เป็น Sponsor ลิ้งของทางรัฐบาลที่น้องๆ สามารถเช็คได้คือ ลิ้งนี้ค่ะ https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students สำหรับน้องที่ทำงานได้ การทำงานของน้องๆ จะขึ้นกับ maximum weekly hours in term time อันนี้หมายความว่าอะไร สัปดาห์ (Week) หมายถึง 7 วันเริ่มจากวันจันทร์ ถ้าน้องๆ ทำงานกับหลายบริษัท น้องๆก็จะต้องจดเอาไว้ด้วยว่า เราทำทั้งหมดเราทำกี่ชั่วโมง ซึ่งตรงนี้ห้ามทำงานเกินชั่วโมงการทำงานทั้งหมดที่กำหนดไว้ ช่วงที่เปิดเทอม (Term Time) หมายถึงช่วงเวลาที่น้องต้องมาเรียน ส่วนวันหยุดคือ Vacation ซึ่งนับรวมการปิดระหว่างเทอม หรือการปิดครึ่งเทอม ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของน้องๆ ที่ต้องแจ้งทางผู้จ้างและผู้จ้างก็ต้องรับทราบตรงนี้ด้วย ตัวอย่างของชั่วโมงการทำงานของนักเรียน Tier 4 ทำได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระหว่างที่เรียน (Term Time) ถ้าเรียนอยู่ในระดับปริญญาขึ้นไป (RQF level 6 or SCQF level 9 or higher) ทำงานได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างที่เรียน (Term Time) สำหรับคอร์สที่ต่ำกว่าระดับปริญญา  ทำงานเต็มเวลาได้ สำหรับทุกระดับการศึกษา ช่วงวันหยุด in vacations ช่วงฝึกงาน onRead More