ซัมเมอร์อังกฤษ 4 สัปดาห์ (อายุ 11-17 ปี และ 18  ปีขึ้นไป) 🇬🇧 24 มีนาคม – 21 เมษายน 2019 The Wit ร่วมกับ Advice for you ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงลอนดอน จัดโปรแกรม Summer course UK เรียนภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 🇬🇧 ✔ เปิดโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ✔ เรียนรู้ และเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ ✔ ทัศนศึกษาท่องเที่ยวเมืองต่างๆที่มีชื่อเสียงในอังกฤษ   หลักสูตร ฟัง พูด อ่าน เขียน -เรียนภาษา และใช้ชีวิตร่วมกับนร.มัธยมชาวอังกฤษในรร.รัฐบาลของอังกฤษ Sussex Downs College ซึ่งเป็นรร.ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ในเขตRead More