Skip to main content

คอร์ส work&study กับรร Hightly Trusted ส

โครงการ เรียนและทำงาน กับ Advice For You Thailand Advice For You ร่วมกับ สถาบันชั้นนำ Highly Trusted sponsor ในประเทศอังกฤษ จัดโครงการ Work and Study in UK เปิดรับสมัคร นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่ศึกษาที่สนใจหรือมีประสบการณ์การด้านการ โรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการโดย โครงการนี้เหมาะสมกับนักเรียนที่ต้องการหาประสบการณ์ และทำงานอย่างถูกกฏหมายในประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับโครงการ โครงการจะแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงการเรียนทักษะในด้านการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนรายงาน การพรีเซ็นท์ตนเองและเทคนิคการสัมภาษณ์ ซึ่งน้องๆจะไม่สามารถหาคอร์สนี้ได้ในไทย ดังนั้นจึงน่าสนใจมากๆ จากนั้นทางโรงเรียนก็จะจัดหาสถานที่ ทำงานให้นักเรียน ช่วงที่ทำงาน โดยดูจากพื้นฐานการศึกษาของแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งรับรองว่าจะได้งาน 100% หลังสิ้นสุดการทำงาน จะมีการสรุปและประเมินผลในขั้นสุดท้าย ซึ่งช่วงทำงานน้องๆจะพักอยู่กินกับทางผู้ว่าจ้าง วัตถุประสงค์ •เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งจากการในห้องเรียน และการใช้ชีวิตจริง •เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานกับชาวต่างชาติ อย่างแท้จริง โดยในจุดนี้จะมีประโยชน์ในการสมัครงานและทำงานในภายภาคหน้า •สร้างโอกาสในทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในสหราช อาณาจักร •เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและทำงานในสภาพแวดล้อมสากลRead More

Diploma – ทางเลือกใหม่ของการเรียนที่สหรา

โปรแกรม Diploma เป็นโปรแกรมสายอาชีพของประเทศอังกฤษ ที่เป็นที่นิยมอย่างสูงของคนในประเทศอังกฤษเอง และชาวยุโรป การเรียนคอร์สนี้เป็นทางลัดในการเริ่มเรียน MBA โดยที่ไม่ต้องใช้ประสบการณ์การทำงานก่อนสมัคร คอร์สนี้เหมาะกับใคร •เหมาะกับน้องๆที่มีภาษาดีพอสมควรคือในระดับที่สูงกว่า Intermediate (IELTS 5++) หรือ อยู่ในขั้น Intermediate (IELTS 4++) โดยต้องมาเรียนภาษาเพิ่มเติมที่อังกฤษ •เหมาะกับน้องๆที่ต้องการได้รับประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ หลังจบการศึกษา ไม่ใช่แค่ประกาศนียบัตรจาก โรงเรียนภาษา ซึ่งตรงนี้ องค์กรที่นำเสนอคอร์สในโปรแกรมของเราเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น องค์กร ABE ABP •เหมาะกับน้องๆที่ยังไม่พร้อมที่จะต่อโทในทันที ซึ่งตรงนี้จะดีกว่าคอร์ส Foundation หรือ Pre Master เพราะน้องๆจะได้เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่น่าสนใจ ตรงกับที่จะไปเข้าในมหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรนี้สร้างความเชื่อถือให้น้องๆมากขึ้นกว่าใบปริญญาบัตรจากไทย (แน่นอน), ราคาถูกกว่าการเรียน foundation หรือ Pre Master, ประกาศนียบัตรนี้จะช่วยในการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้มากกว่า •เหมาะกับน้องๆที่เรียนยังไม่จบในระดับปริญญาตรีที่ไทยแต่ต้องการที่จะจบและได้ใบประกาศนียบัตรในต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการสมัครและเรียนจบในระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร ซึ่งตรงนี้ราคาถูกกว่าการเรียนตรงในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ ถึง สามเท่า •เหมาะกับน้องๆที่มุ่งตรงในการเรียน MBA แต่ไม่มีประสบการณ์การทำงานแต่อยากเข้าเรียน MBARead More