มีน้องๆสอบถามพี่เชอรี่มาเกี่ยวกับเรื่องการทำวีซ่า เพื่อไปเที่ยวประเทศในยุโรป น้องๆถามถึงเชงเก้นวีซ่ากันซะส่วนใหญ่ สำหรับน้องที่ไม่รู้จักนะคะ ทางนี้เลยค่ะ เชงเก้นวีซ่าคือวีซ่าที่ใช้ได้ทุกประเทศในอียู คือน้องๆสามารถเดินทางเข้าออกได้ทุกประเทศนะคะ ตอนนี้ได้แก่ Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland and Sweden. ถ้าน้องต้องการไปประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ หลายๆประเทศข้างต้น น้องต้องสมัคร เชงเก้นวีซ่า พี่ขอเขียนถึงแค่วีซ่าท่องเที่ยวนะคะ เพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในอังกฤษนะคะ พี่จะไม่กล่าวถึงการสมัครมาจากไทยหรือที่อื่นนะคะ แต่ส่วนใหญ่เอกสารก็จะเป็นแบบเดียวกัน เดี๋ยววันนี้เขียนการสมัครจากที่อังกฤษก่อนละกันค่ะ น้องๆที่ต้องการ ไปขอวีซ่าเชงเก้นน้องต้องไปขอที่สถานทูตของประเทศที่ตนจะไปเที่ยวนะคะ เช่น ถ้าจะไปฝรั่งเศสต้องขอที่สถานทูตประเทศฝรั่งเศส ถ้าจะไปเยอรมันก้อขอสถานทูตเยอรมันขอ ข้ามประเทศไม่ได้นะคะ ส่วนน้องที่จะไปหลายประเทศคำถามคือ ขอที่ไหนดี น้องต้องไปขอสถานทูตของประเทศที่ไปเที่ยวนานที่สุดค่ะ อันนี้ถือว่าสำคัญนะคะ เพราะพี่เคยโดนปฏิเสธอันนี้มาแล้วRead More