WORK AND STUDY

สวัสดีทุกๆคนนะค่ะ วันนี้adviceforyou มีโครงการดีๆ
ให้ทุกคนที่กำลังสนใจไปเรียนภาษาพร้อมทั้งฝึกงานไปด้วยได้ค่าตอบแทนมาฝากค่ะโครงการ Work Experience Course in Brighton
เป็นการเรียนภาษาและทำงานหาประสบการณ์ในสาขา Hospitality
โดยนักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงานและทำงานอย่างถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษโครงสร้างของโปรแกรมจะแบ่งเป็น 3 ช่วงโดยเริ่มจากการเรียนภาษา ซึ่งเนื้อหาที่จะเรียนของโปรแกรมนี้
จะเน้นไปที่สองด้าน คือ ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
และทักษะในด้านการทำงานจากนั้นทางโรงเรียนก็
จะจัดหาสถานที่ทำงานให้นักเรียน โดยดูจากพื้นฐานการศึกษาของแต่ละคนเป็นหลัก และเมื่อฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอย่างน้อยอีก 1 เดือนเพื่อสรุปและประเมินผลในการฝึกงาน
ทั้งโครงการนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี
เราก็แนะนำรายละเอียดโครงการไปแล้วนะคะมาดูถึงข้อดีข้อด้อยโครงการกันดีกว่าค่ะ
เนื่องจาก
adviceforyou ของเราต้องการเป็นตัวแทนที่ดีใ
ห้กับทุกคนเราจึงมองเห็นถึง “ ความจริงใจ
ว่าเป็นพื้นฐานในการทำงาน อยากให้ทุกคนที่เสียเงินลงทุนไปแล้วได้ความคุ้มค่ามาที่สุดเราจึงจริงอยากจะให้น้องๆทราบถึงรายละเอียด
เพื่อให้น้องๆที่สนใจเกี่ยวกับโครงนี้ตัดสินใจได้มากขึ้นเราจะวิเคราะห์เป็นข้อๆกันเลย

ข้อแนะนำจุดเด่นจุดด้อย
ได้เรียนภาษา
ได้ทำงานพร้อมได้รับค่าตอบแทน
มีผู้ดูแลจัดหางานให้
มีการประเมินผลหลังโครงให้น้องๆได้ใบรับรองการฝึกงานเมื่อเรียนและฝึกงานครบตามหลักสูตร
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งได้ฝึกฝนงาน
� สำหรับโครงการนี้แนะนำอย่างจริงใจนะคะว่าน้องๆจะได้ภาษาเพิ่มขึ้นแน่นอน
!!
แต่ระยะเวลาการเรียนภาษาจะไม่มากนักเพราะฉะนั้น
น้องๆอาจจะไม่ได้เรียนเยอะๆเมื่อเปรียบเทียบกับ
การไปเรียนภาษาเพียงอย่างเดียว แต่น้องๆจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเสียมากกว่าได้พูดคุยเพราะ เราต้องทำงานพบปะ หรือเรียนกว่าการใช้ภาษา+
ประสบการณ์จริง
โรงเรียน ที่เราเลือกอยู่ที่เมืองไบรตันเป็นเมืองชายทะเลอยู่ห่างจากลอนดอนนั่งรถไฟ ใต้ดินประมาณสองชม. เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ค่าครองชีพค่อนข้างถูกกว่าการอยู่ที่ลอนดอน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ไม่เงียบเหงา
ควรจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีพอใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการสื่อสารขณะทำงาน

และนี้ก็เป็นข้อมูลดีที่ adviceforyou เอามาฝากนะค่ะหากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ http://www.thailand.adviceforyou.org.uk หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะ
Tel: 084 922 6999, 02 343 1950
Email: info@adviceforyou.org.uk