เรียนปริญญาโท พร้อมฝึกงานแบบมีรายได้ ที่ประเทศอังกฤษ สนใจติดต่อ ได้ที่ แอดไวส์ ฟอร์ ยู (ประเทศไทย) 02 552 5119, 086 302 1888 www.adviceforyou.co.th
จุดเด่นและ ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับสำหรับโครงการนี้
. สถาบันเปิดสอนหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในอัตราค่าเล่าเรียนไม่แพง และเนื่องจากเป็นสถาบันของรัฐบาลจึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
. เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน สามารถฝึกประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง จึงจัดให้มีการฝึกงานควบคู่กันไปในหลักสูตรการเรียน ประกอบกับมีรายได้ขณะที่ฝึกงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เรียน
. หลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตรในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ PG Diploma หรือ MBA Hospitality Management จาก University of Wales

MBA in Hospitality Management £6,700
PG Dip in Patisserie, Confectionery & Management £5,400
PG Dip in Culinary Arts & Management £5,400
PG Dip in Health & Social Care £4,900
PG Dip in Hospitality & Leadership Management £5,400

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

MBA in Hospitality Management
หลักสูตรนี้เป็นการเรียนเต็มเวลา เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเวลส์ โปรแกรมนี้จะพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในระดับที่สูงขึ้นในสาขาธุรกิจการบริการและการโรงแรม

PG Dip in Hospitality & Leadership Management
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ซึ่ง เตรียมตัวสู่ผู้บริหารด้านธุรกิจการบริการในระดับนานาชาติ การวัดผลจะถูกจัดขึ้นผ่าน การทำแบบฝึกหัด การฝึกงานในสถานที่จริง การวิเคราะห์เหตุการณ์ และการทำโปรเจคเป็นกลุ่ม

PG Dip in Patisserie, Confectionery & Management
เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อการฝึกภาคปฎิบัติ ควบคู่ไปกับการให้เกิดความรู้ความชำนาญ ได้แก่ ทำขนมอบ ของหวาน เค้ก ขนมที่ประกอบด้วยอัลมอนด์ และขนมที่ตกแต่งด้วยช็อกโกแลต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายต่าง ๆ ในสายอาชีพนี้ และยังมีโอกาสได้รับใบ ABC Certificate for Pastry Cooks and Patissiers อีกด้วย

PG Dip in Culinary Arts & Management
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะที่จำเป็นในการปรุงอาหารสมัยใหม่ การฝึกงานจะเป็นด้านการประกอบอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในโรงแรมต่างๆในอังกฤษ การประเมินผลจะดูจากการฝึกปฏิบัติจริง การทำโปรเจคเป็นกลุ่ม และการประเมินจากหัวหน้างาน

PG Dip in Health & Social Care
หลักสูตรนี้รองรับพยาบาลจบใหม่ และผู้ที่ทำงานในสายงานด้านสุขภาพ สาธารณะสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในสายงานนี้เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพในอนาคต

การฝึกงาน
ทางสถาบันมีทีมงานที่ดูแลด้านการฝึกงานโดยเฉพาะ เนื่องจากส่วนของการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ดังนั้นการฝึกงานจะมีการติดตามผลและวัดผลโดยอาจารย์ การฝึกงานจะมีขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของประเทศอังกฤษ โดยผู้ฝึกงานจะได้รับรายได้ประมาณ 230 ต่อ 40 ชั่วโมงการทำงานในหนึ่งสัปดาห์

หลักสูตร MBA in Hospitality Management ถูกออกแบบขึ้นให้เลือกเป็นแบบเรียนพร้อมฝึกงาน ระยะเวลาของการฝึกงานคือ 9 เดือนหลังจากจบการเรียน 12 เดือน

หลักสูตรในระดับ PG Dip ประกอบด้วยส่วนที่เรียนเต็มเวลา และส่วนของการฝึกงานแบบมีรายได้ โดยผู้เรียนจะใช้เวลา 5 เดือนแรกในการเรียน ต่อด้วย 9 เดือนสำหรับการฝึกงาน รวมทั้งปิดภาคเรียน 3 เืดือน และกลับมาเรียนอีก 4 เืดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับ PG Dip
รับผู้จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน และมีผล IELTS 5.5 /6.0 (หรือเทียบเท่า)
สำหรับ MBA
รับผู้จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนดี มีประสบการณ์การทำงานอย่างนอย 2 ปี และมีผล IELTS 6.0 (หรือเทียบเท่า)

เปิดเรียน

เริ่มเรียนได้ปีละ 3 ครั้งในเดือน กันยายน กุมภาพันธ์ มิถุนายน

สถาบัน
หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและออกวุฒิบัตรให้โดย University of Wales

ติดต่อสอบถามได้ที่ bangkok@adviceforyou.org.uk หรือโทรมาคุยกันได้ที 02 552 5119 หรือ 086 302 1888