3982

ช่วงนี้น้องๆหลายคน คงเตรียมตัวขอวีซ่า เพื่อไปเรียน ปริญญาโท ปริญญาตรี Foundation หรือ Pre-sessional course กันนะคะ เนื่องจากทาง รัฐบาลอังกฤษ เปลี่ยนกฎบ่อยเหลือเกิน น้องๆหลายคน คงงง ว่าต้องเตรียมเอกสาร ที่จะใช้ยื่น และ เอกสาร การเงิน กันอย่างไร เอเจนท์ ที่มีคุณภาพส่วนใหญ่ จะมีความรู้ ทราบกฎและมีการอัพเดทกับทางสถานทูตอังกฤษอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าเราพอรู้ว่าเราจะเตรียมอะไรบ้างก็ไม่เสียหายนะคะ วันนี้พี่จะไม่เจาะลึกในส่วนของการสมัครเพราะน้องๆ หลายๆคน ก็คงได้เอกสาร CAS (Confirmation of Acceptance for Studies ) กันมาแล้ว วันนี้คงอธิบาย ให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเพื่อยื่น วีซ่าเท่านั้นนะคะ ข้อมูลในบทความนี้มาขยายความมาจากจากการ อบรมกับ UKVI ที่สถานทูตอังกฤษ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และ ในเวป ของทาง รัฐบาลอังกฤษ ตามลิ้งนี้ค่ะ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/540421/T4_Migrant_Guidance_July_2016.pdf

 

Tier 4 General สำหรับใคร

วีซ่า Teir 4 General สำหรับน้องๆ ที่อายุ 16 ปี ขึ้นไป / ผู้ใหญ่ (Adult) และกำลังจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ในคอร์สดังนี้

 • คอร์สที่ยาวกว่า 6 เดือน ซึ่งเป็นไปได้ที่บางคอร์ส สั้นกว่า 6 เดือน เช่น Pre-sessional English
 • คอร์สดังกล่าว น้องๆสมัครไว้เพื่อเรียนกับ Tier 4 Sponsor (สถานบันการศึกษา) ที่อยู่ในลิส ด้านล่าง ซึ่งลิสนี้จะอัพเดททุกวันทำการค่ะ https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students
 • น้องๆได้รับ Certificate of Acceptance for Studies (CAS) จากทางสถาบัน
 • น้องๆ ต้องส่ง เอกสาร ประกอบต่างๆ ใหครบถ้วนพร้อมใบสมัคร ขอเน้นว่าเอกสารทุกตัวต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง(โดยเอกสารแปลจะต้องยืนยันการแปลที่ถูกต้อง พร้อมรายละเอียดของผู้แปล เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์-accurate translation of the original document) และส่งเอกสารประกอบตัวจริงพร้อมตัวถ่ายเอกสารด้วยเท่านั้น

 

ukvi

สมัคร วีซ่า TIER 4 General ดูอะไรบ้าง

การยื่นวีซ่า น้องๆ จะต้องโชว์ ว่าน้องๆ ได้สามารถ ยื่นเอกสารประกอบและมีคุณสมบัติที่จะได้ รับ 40 คะแนน ดังนี้

 

CAS ทีใช้ได้ จากทางสถาบันที่อยู่ในลิส                                                                             30 คะแนน

เอกสารด้านการเงินที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการกินอยู่และที่พัก       10 คะแนน

รวม                                                                                                                                        40 คะแนน

 

ถึงแม้ว่าน้องจะได้ครบ 40 คะแนน แต่ก็ไม่เสมอไปว่าน้องจะได้ รับวีซ่า จากทาง UKVI ในส่วนนี้อาจจะมีการพิจารณา ในส่วนอื่นใช้ ประวัติการเดินทาง หรือใช้ชีวิตในอังกฤษ หรือเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อว่าน้องเป็นนักเรียนที่แท้จริง จากการสัมภาษณ์ ดังนั้นนอกจากเอกสารถูกต้องแล้ว ยังต้องเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์ ด้วยค่ะ

 

Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)

เมื่อน้องๆ ได้รับ CAS มาจากทางสถาบันแล้ว น้องๆ จะได้ รับเลขที่ CAS หรือ เรียกว่า CAS Number ซึ่งเมือทาง สถานทูต เติมเลขรหัสนี้ไป ทางรายละเอียด ต่างๆ ของน้องๆ จะขึ้นมาและเป็นการยืนยันว่าน้องได้ทำการลงทะเบียนกับสถาบันและคอร์สนั้นๆ จริง รายละเอียด ใน CAS ที่น้องๆ ควรรู้และตรวจดู ได้แก่

 1. รายละเอียด ของ น้องๆ ชื่อ สะกดถูกไหม เลขพาสปอร์ต ตรงไหม วันเดือนปีเกิด ถูกไหม
 2. รายละเอียด เกี่ยวกับคอร์ส เช่น คอร์สอะไร เริ่มเรียนเมื่อไหร่ จบเมื่อไหร่
 3. สถานที่เรียนที่ไหน
 4. ค่าคอร์สเรียนและจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว
 5. รายละเอียด เอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อยืนยัน ความสามารถ ทางด้านภาษา ในส่วนนี้ น้องๆ ส่วนใหญ่ จะใช้ ใบ IELTS Certificate ซึ่งเป็น แบบ UKVI ทางสถาบันจะทำการเช็คเอกสารส่วนนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะออก CAS ให้น้องๆ อยู่แล้ว
 6. เอกสารประกอบที่น้องๆ ใช้สมัครเรียนคอร์สนั้นๆ เช่น ใบปริญญาที่จบปริญญาตรี หรือ ทรานสคริปต์ หรือ Portfolio ขึ้นอยู่กับว่าทางสถาบันใส่ชื่อเอกสารตัวไหน ที่เราใช้ในการออก CAS มา

s300_s960_london

Maintenance or Funds

 1. น้องต้องโชว์เงินเป็นชื่อของน้องเอง ซึ่งตรงนี้แนะนำว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีฝากประจำ ส่วน บัญชีโอดี หรือกระแสรายวัน จะควบคุมค่อนข้างยาก ไม่แนะนำค่ะ ถ้าน้องๆ ไม่สามารถโชว์ บัญชี ชื่อน้องเองน้อง น้องจะต้องใช้บัญชี ของผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น เอกสารยืนยันความสัมพันธ์กับผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ได้แก่
 • ใบเกิดของน้องที่มีชื่อผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 • ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย
 • เอกสารจากทางศาลเพื่อยืนยันผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยเอกสารต้องเป็นตัวจริงหรือ เอกสารที่ได้รับการรับรองจากทนายความ (notarised copy)

เอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อมากี่ครั้ง เอกสารต้องยืนยันความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ใบเปลี่ยนชื่อเป็นเอกสาร ที่ต้องส่งทั้งตัวจริง ตัวแปล และ ตัวถ่ายเอกสาร เพื่อยืนยัน

Tier 4 เป็นวีซ่าที่น้องๆไม่สามารถใช้ พี่น้อง, ญาติๆ (ไม่ว่าจะนามสกุลเดียวกันหรือไม่), แฟน, สามี และ ภรรยา, บัญชีร่วมของพ่อแม่แท้ๆ กับ คู่สมรสใหม่, หรือแม้แต่ บัญชี ของพ่อหรือแม่ ที่มีการจดเป็นบัญชีธุรกิจเจ้าของคนเดียว เช่น “ร้านอาหาร A โดย นาย ชื่อคุณพ่อ” ตรงนี้ก็ไม่ได้ค่ะ

 1. ในการเตรียมจำนวนเงิน ขึ้นอยู่กับว่า น้องเรียนสถาบันที่ตั้งอยู่ที่ไหน ( Updated เดือน กรกฎาคม 2559)

สถาบันในลอนดอนส่วนใน                       1,265 ปอนด์ ( มากที่สุด 11,385 ปอนด์)

สถาบันนอกลอนดอน                              1,015 ปอนด์    (มากที่สุด 9,135 ปอนด์)

ตัวอย่างที่ 1:

ในกรณี ของการเตรียมเงินที่ น้องจ่ายค่าเรียนให้สถาบันไปหมดแล้ว ไม่เหลืออะไร ต้องจ่ายแล้ว ด้านค่าเรียน น้องๆจึงต้องโชว์แค่ Maintenance Funds จำนวนเงินในบัญชีที่ต้องมีคือ

ถ้า อยู่ในลอนดอนให้นับไป เดือนละ 1,265 ปอนด์ค่ะ ตัดที่ 9 เดือนค่ะ (11,385 ปอนด์) ถ้าน้องเรียนต่ำกว่า 9 เดือน น้องก็นับเดือนแล้วก็ใช้ 1,265 ปอนด์คูณ เช่น  เรียนพรี 12 สัปดาห์ นับเป็น 3 เดือน คูณ 1,265 ปอนด์ นั่นคือ น้องๆต้องมีเงินในบัญชีที่จะโชว์ 3,795ปอนด์ แล้วน้องก็ต้องคูณด้วยเรทของวันนั้นๆเช่น คูณ 55 บาทต่อปอนด์ ได้เท่ากับ 208,725 บาท พี่ขอแนะนำน้องๆเตรียมไว้ เกินสักหน่อย เผื่อเหลือเผื่อขาดค่ะ แล้วแต่เรทเงินด้วยค่ะ

ถ้าน้องเรียนมากกว่า 9 เดือน หรือเรียนระดับปริญญา หรือ เรียนโท ซึ่งตรงนี้จะตัดที่ 9 เดือน คือ 11,385 ปอนด์ ค่ะ  สมมติว่าเรท ที่ 55 น้องก็ต้องเตรียมเงินไว้ในบัญชี เป็นจำนวน 626,175 บาท โดยแนะนำให้ใส่ไว้เกินกว่านี้สักหน่อยค่ะ สัก 650,000 บาทก็ได้ค่ะ ในกรณี ของน้องที่เรียนนอก ลอนดอน ตัวคูณ คือ 1,015 ปอนด์ ต่อเดือน (แทน 1,265 ปอนด์ไปค่ะ)

ตัวอย่างที่ 2:

ในกรณีที่น้องได้จ่ายเงินให้ทางสถาบันไปบางส่วน ทั้งค่าเรียนและค่าที่พัก การคำนวณ อาจะทำได้อย่างง่ายๆ ในตัวอย่างด้านล่างดังนี้

BA Marketing at the University of Bath (Outer London) 3 years programme (เรียนปริญญาตรี บาธ 3 ปี โดยคิดแต่ราคาในปีแรกเท่านั้น

ค่าคอร์ส                                                                        £  10,500

ค่ามัดจำ                                                                        £   2,000

ค่าคอร์สที่ต้องจ่ายที่เหลือก่อนเรียน                                   £   8,500

ค่า Maintenance @9 x 1,015                                        £   9,135

เงินที่ต้องมีโชว์ในบัญชี                                                    £  17,635

 

ตัวอย่างที่ 3:

Pre-sessional Language at UCL (Inner London) 2 months Programme (เรียนพรี ภาษา ที่ ยูซีแอล ในลอนดอน เป็น เวลา 2 เดือน)

ค่าคอร์ส                                                                        £   3,600

ค่ามัดจำ                                                                        £     500

จ่ายค่าที่พักกับทางมหาวิทยาลัย                                 £  1,000

 

ค่าคอร์สที่ต้องจ่ายที่เหลือก่อนเรียน                             £   3,100

ค่า Maintenance @2 x 1,265                                     £   2,530

เงินที่ต้องมีโชว์ในบัญชี                                                  £  4,630

 1. เอกสารจากทางธนาคาร
 • เป็นบัญชีในชื่อน้อง หรือ ผู้ปกครอง
 • เงินจำนวนที่ต้องมีโชว์ในบัญชี จะต้องอยู่ในบัญชี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 28 วัน โดยมีเงินเพียงพอ ตามที่กำหนด
 • สเตทเม้นท์ วันสุดท้ายจะต้องไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เงินจะต้องเป็นในรูปของ เงินสด (CASH) หรือเงินเก็บ (SAVING) คือนำมาใช้ได้เลย
 • บัญชีที่ใช้ไม่ได้คือ บัญชี ที่เงินที่จะใช้อยู่ในส่วนของ OD (Over Draft) หรือ เรียกง่ายๆ เป็นการติดตัวแดง หรือ ติดลบ, บัญชีการลงทุนต่างๆ เช่น หุ้น กองทุน สลากออมสิน, บัญชี เงินกู้ และ บัญชี เครดิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต หรือ บัตรพวก CASH CARD ต่างๆ
 • น้องๆอาจใช้ 2 บัญชี หรือ มากกว่านั้น รวมกันได้ โดยใช้หลักการที่แจ้งไปแล้วข้างต้นทั้งหมด

 

 1. เอกสารจากธนาคาร ที่น้องๆ อาจใช้ในการยื่นวีซ่า ได้แก่
  สเตทเม้นท์
  บุคแบงค์ตัวจริง
  จดหมายรับรองฐานะการเงิน

 

 • สเตทเม้นท์ (Bank Statement) ต้องเป็นภาษา อังกฤษ เท่านั้น บางธนาคาร จะมีส่วนที่เป็นชื่อและที่อยู่เป็นภาษาไทย ตรงส่วนนั้น ต้องส่งแปลให้เรียบร้อยและแนบไป ขอรายละเอียดการเดินบัญชี ขั้นต่ำ 1 เดือน โดยโชว์ การเดินบัญชี ทั้ง 28 วันว่ามีเงินจำนวนที่ต้องใช้ในบัญชี ต่อเนื่อง
 • บุคแบงค์ ตัวจริง (Bank account pass book) ในกรณี ที่น้องไม่ส่งสเตทเม้นท์ น้องสามารถ ที่จะอัพบุค ให้วันสุดท้ายในบุคแบงค์ ล่าสุด ไม่เกิน 1 เดือน จากวันที่ยื่น น้องอาจจะเอาไปถ่ายเอกสาร และ ให้ทางธนาคาร เซ็นต์กำกับและ ประทับตราธนาคารให้ทุกหน้า แปล ชื่อหน้าบัญชีที่ยื่น สำคัญมากๆ ตอนยื่น ยื่นทั้งตัวถ่ายเอกสาร ใบแปลหน้าบุคแบงค์ และ บุคแบงค์ ตัวจริงไป ในกรณีนี้ทางน้องต้องแน่ใจว่าทางน้องและผู้ปกครองจะไม่ใช้บัญชีนั้นๆ จนกว่าจะได้รับวีซ่า
 • จดหมายรับรองฐานะการเงิน (Bank Letter) ทาง ธนาคารจะมีฟอร์มของเค้าอยู่แล้วแต่น้องๆ คงต้องขอความกรุณาให้เค้าใส่ ข้อมูลที่ทาง UKVI ต้องการ ได้แก่ ชื่อเจ้าของบัญชี, เลขที่บัญชี, วันที่ที่เขียนจดหมายนั้นๆ, ชื่อธนาคาร และ โลโก้, จำนวนเงินในบัญชี ซึ่งครอบคลุม ทั้งค่าเรียนและค่า living course

 

จุดที่สำคัญคือ ทางธนาคารต้องแจ้งยอดเงินไทย และ แปลงยอดเงินนั้นๆ เป็นยอดเงินปอนด์ โดยใช้เรทของวันนั้นๆ และ แจ้งเรทอย่างชัดเจน การแจ้งยอดโดยประมาณ จะใช้ไม่ได้ โดยเด็ดขาดค่ะ บางธนาคารจะมี template ของการทำวีซ่า Tier 4 ของอังกฤษ อยู่ โดยเติมประโยค ที่มีการคำนวณ ว่าเงินจำนวนหนึ่ง อยู่ในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 28 วัน ด้วยค่ะ

IOM Certificate

นอกจากการ ยื่นเอกสาร  แล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้คือ ใบ IOM Certificate น้องๆ จะต้องไปตรวจปอด เพื่อ ทำ TB TEST เวป ที่ใช้ในการ บุค เพื่อตรวจปอด คือ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/

ต้องไปลงทะเบียน ที่ อาคาร เกษมกิจ ชั้น 8 ถนน สีลม ค่าตรวจ 3,300 บาท แนะนำให้ไปตรวจแต่เนิ่นๆ ประมาณ 8 สัปดาห์ ก่อนยื่นวีซ่า เพราะ ถ้ามีการพบข้อสงสัย การเพาะเชื้อจากเสมหะที่นานที่สุด คือ 8 สัปดาห์ค่ะ ดังนั้นวันที่ไปตรวจไม่ควร ป่วย เพื่อป้องกันการเกิด ข้อสงสัย หรือ รอยในปอดค่ะ

 

Immigration Health Surcharge (IHS)

ทางรัฐบาลอังกฤษ บังคับให้จ่าย IHS เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่าย การรักษาพยาบาล ที่จะได้รับจาก NHS (National Health Service) น้องๆ สามารถ รักษาพยาบาลได้ฟรี ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเรียนอยู่ใน สหราชอาณาจักร การจ่าย IHS จะทำในขั้นตอนที่ทำ visa online ในระบบจะคำนวณ ว่าน้องๆ จะต้องจ่ายเท่าไหร่ โดยมีฐานว่า £150 ต่อปี หลังจากจ่ายเสร็จ น้องๆ ต้องพิมพ์ อีเมล ที่ทางระบบส่งเข้าอีเมล เพื่อแจ้ง IHS Number พร้อมอีเมล ยืนยันว่าได้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ในระบบจะไม่ให้ทำรายการต่อ ถ้าเราไม่จ่าย IHS ในระบบวีซ่าออนไลน์ค่ะ

Biometric Residents Permits (BRP CARD)

สำหรับนักเรียนที่เรียนที่ UK ยาวกว่า 6 เดือน เมื่อได้รับวีซ่าจะได้รับวีซ่าในเล่มเป็นเวลา 30 วัน เมื่อไปถึง UK ภายใน 10 วัน ที่ที่ทำการไปรษณีย์ ที่เลือกไว้ตอนสมัครวีซ่า ออนไลน์ ซึ่งบัตรนี้จะใช้ในการเข้าออก จาก UK พร้อมกับพาสปอร์ต ของน้อง

 

uk_tube_a4_col_590web

สุดท้ายนี้ ขอสรุปเอกสารที่ใช้ในการยื่น Tier 4 General ดังนี้ค่ะ

 1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า
 2. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านที่ยืนยันว่าเป็นคนไทย อาศัยอยู่ในเมืองไทย
 3. Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)
 4. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนที่ระบุใน CAS เช่น ใบปริญญาบัตร ทรานสคริปต์
 5. คะแนนไอเอล แบบ UKVI
 6. เอกสารด้านการเงินที่กล่าวมาข้างต้น
 7. An Academic Technology Approval Scheme – ATAS Certificate (ถ้ามี)
 8. IOM Certificate
 9. Immigration Health Surcharge (Number & Evidence of Payment) พิมพ์ Confirmation Email ออกมา
 10. นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารยินยอมการเดินทางทั้งจากทางผู้ปกครอง

เมื่อไหร่ที่น้องๆ ควรจะใช้ เอเจนท์

เอกสารสำหรับการสมัคร Tier 4 Visa (General) ดูไม่ยากมากในการเตรียมเอกสาร และ เตรียมเงิน แต่น้องๆ บางคนอาจจะมีปัญหามากกว่าคนอื่น เช่น

 • สำหรับน้องๆ ทีเคยเรียนที่อังกฤษมาก่อน อาจจะมีความสับสนอย่างมากๆ ในการต่อคอร์สในระบบต่างๆ เพราะกฎเปลี่ยนบ่อยมากๆ
 • น้องที่เคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาก่อน
 • น้องๆที่มีการหยุดเรียน หรือ การเรียนไม่ต่อเนื่อง
 • น้องๆ ที่มีปัญหาด้านอื่น ๆ

น้องๆ อาจจะต้องมีการอธิบาย โดยการเขียน Statement of Purpose ใส่ไปใน Visa application ด้วยเพื่อ support ใบสมัครวีซ่าของน้องๆ ค่ะ ซึ่งพีๆ เอเจนท์ ที่มีประสบการณ์ จะช่วยทำตรงนี้ได้อย่างดีที่สุดค่ะ

การยื่นวีซ่าจะทำที่ VFS ชั้น 28 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13 ค่ะ

 

สุดท้ายนี้ก็หวังว่าน้องๆ จะเตรียมเอกสารกันให้เรียบร้อย แล้วมาพบพี่ใหม่กับการเตรียมยื่นวีซ่ากันค่ะ

สงสัยสอบถามพี่ๆ Advice For You ได้เลยค่ะ หรือ โทรมาคุยกัน 0863021888 หรือ ไลน์ adviceforyou

Photo Credit: #englishuk #britishcouncil #ukvi