ur1 สวัสดีค่ะ น้องๆ วันนี้ พี่ขอแนะนำมหาวิทยาลัย ที่น่าเรียนมากๆ ที่หนึ่ง ในลอนดอน ให้น้องๆ ได้ชมกันนะคะ นั่นคือ มหาวิทยาลัย Roehampton ซึ่งอยู่ใน โซน 2 ของ ลอนดอน ในปีนี้อนอกจาก University of Roehampton จะ ได้รับการ แรงก์ให้เป็น อันดับ 1 ใน Best Modern University จาก Sunday Time แล้ว Complete University Guide ยังจัดให้ University of Roehampton เป็น อันดับที่ 11 ใน มหาวิทยาลัยในลอนดอน ทั้งหมด ซึ่งแรงก์สูงกว่าหลายๆ มหาวิทยาลัย ที่น้องๆ รู้จักใน ลอนดอน นอกจากข้อดีด้านแรงก์แล้ว มหาวิทยาลัยยังตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย เป็นที่นิยม หางานพาร์ททาม ไม่ยาก และ ยังเป็นมหาวิทยาลัยเดียว ที่เป็นแบบแคมปัสในลอนดอนอีกด้วย

รายละเอียดของมหาวิทยาลัย (About University)

Key point

 1. Roehampton เป็น มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในลอนดอน เขต โซน 2 และ 3
 2. เป็น มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนสวนอันกว้างใหญ่และสวยงามแห่งเดียว และมีทุกอาคาร อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
 3. มี สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าสมัครก่อนเดือนมิถุนายน จะมีห้องพักซึ่งมีห้องน้ำในตัว ถ้าสมัครหลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัย ก็ยัง guarantee ห้องพักให้กับ นักเรียนต่างชาติในปีแรกแน่นอน
 4. มีทุนการศึกษารับรองสำหรับในภาคเรียนแรกRoehampton_Southlands_snow_477_336_65_c1รายละเอียดของมหาวิทยาลัย (About University)Key point
  1. Roehampton เป็น มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในลอนดอน เขต โซน 2 และ 3
  2. เป็น มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนสวนอันกว้างใหญ่และสวยงามแห่งเดียว และมีทุกอาคาร อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
  3. มี สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าสมัครก่อนเดือนมิถุนายน จะมีห้องพักซึ่งมีห้องน้ำในตัว ถ้าสมัครหลังเดือน มิถุนายน น้องๆ ที่เป็น นักเรียน International ทุกคนยังได้รับการ Guarantee ที่พักของมหาวิทยาลัย ทุกคน ในการศึกษา ปีแรกค่ะ
  4. มีทุนการศึกษารับรองสำหรับในภาคเรียนแรก ซึ่งขั้นต่ำสุด 1000 GBP(1500GBP สำหรับMBA) และสูงสุด 1500 GBP (2000 GBP สำหรับ MBA)
  5. ใน ปีนี้ได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าคู่แข่ง ;  UEL, Westminster, Kingston, Middlesex, Brunel, London South Bank และ Greenwich
  6. เรียนในห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย
  7. มี ทุน International Excellence Scholarship ที่ มีมูลค่าถึง 6000 ปอนด์ ให้กับ นักเรียนต่างชาติถึง 10 คน ในแต่ละปี ถ้าน้องๆ สมัครก่อน เดือน เมษายน และ accept offer พร้อมส่ง essay ที่จะให้พิจารณาทุนด้วย  university roehampton
   Facilities

   • ศูนย์กลางแนะแนวอาชีพ , การให้คำปรึกษาในการสมัครงาน และ บริการเกี่ยวกับคำแนะนำสายอาชีพต่างๆ
   • ให้บริการห้องสมุด 24ชั่วโมง, ฟรี wireless ทั่วทุกอาคารเรียน และหอพักนักศึกษา
   • ยิม , Sport club และ โคชฟุตบอล
   • มีองค์กรนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพซึ่ง ให้ความบันเทิงต่าง และจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย
   • บริการ ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านค้า และ สถานบันเทิงขององค์กรนักศึกษา
   • การดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

    

   วัฒนธรรมที่เป็นเลิศ , นวัตกรรมใหม่ๆ และ แรงบันดาลใจในการสอนและทำวิจัย

   เรา มีเหล่าคณาจารย์ และวิทยากรต่างๆที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในวิชาที่สอนนั้นๆ พวกเขาไม่ได้เพียงแต่ตีพิมพ์บทความทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เขายังมีส่วมร่วมในการทำ สิ่งตีพิมพ์ต่างๆในแต่ละวัน , ร่วมกิจกรรมรับเชิญในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ ยังมีส่วนรวมในการนำเสนอ ออกแบบ นโยบายต่างๆของรัฐบาล, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และ ภาคเอกชนต่างๆ

   Roehampton มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในการศึกษาค้นคว้างานวิจัย ในระดับประเทศและสากลอย่างกว้างขวาง และยังได้ถูกบันทึกให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำในการทำวิจัยของประเทศอังกฤษ

   ลอนดอนเป็นเมืองอันทรง คุณค่าที่เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนของนีก เรียน นักเรียนจำนวนมากจึงใช้ประโยชน์อันมั่งคั่งนี้ ในการ พัฒนาผลงานวิจัยที่ตนศึกษานั้นๆ

   RSU-team

   

สิ่งที่สถาบันจัดอันดับพูดถึงมหาวิทยาลัย Roehampton

Time Higher Education’s Annual Student Experience Survey

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในลอนดอน ที่นักเรียนกับคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและยังได้ชื่อว่า เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ที่รอบล้อมและอุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมอันน่ารื่นรมย์ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ สอง ของการให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ดีเยี่ยม

 

The Higher Education Funding Council Student Destination Survey

ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่หนี่งของมหาวิทยาลัยในลอนดอน ในเรื่องอัตราการว่าจ้าง ภายในระยะเวลาหลังสำเร็จการศึกษา 6 เดือน โดยประมาน 92 % ของการว่าจ้างงานหรือ การศึกษาต่อภายหลัง 6 เดือนจากการสำเร็จการศึกษา

 

ผลการจัดอันดับที่เป็นเลิศ ใน International Student Survey

Roehampton ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำ โดย the world-renowned i-Graduate Survey สำหรับนักศึกษาต่างชาติทั่วโลก ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประสบการณ์การเรียนการสอนที่ได้รับในมหาวิทยาลัยตลอด ช่วงปีการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมากกว่า 123 สถาบันทั่วโลก ซึ่งมี 16 มหาวิทยาลัยในลอนดอนเข้าร่วม

ผลการจัดอันดับให้ Roehampton เป็นที่หนึ่งและดีเลิศในด้านต่อไปนี้

 • มีเหล่าคณาจารย์และวิทยาการที่เชี่ยวชาญ
 • ความหยืดหยุ่น และทันสมัย ในด้านการจัดการศึกษา
 • การเผยแพร่วัฒนธรรมประเทศแม่ที่ดี
 • การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
 • องค์กรนักศีกษาที่มีประสิทธิภาพ
 • การให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
 • ความมีไมตรีจิตอันดีต่อนักศึกษา

Digby 2

roehampton1