����������� เอาหละคะวันนี้มาว่ากันด้วยการสอบ IELTS� ส่วนใหญ่แล้วการจะเข้าไปเรียนที่ประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษที่เราเรียกกัน อย่างคุ้นเคย จะต้องใช้ผลการสอบ IELTS ก่อนหน้านี้เราได้แนะนำการทำคะแนนสอบไปแล้ววันนี้เลยเอาข่าวมาฝาก��� สำหรับใครที่วางแผนจะเดินทางไปเรียนในช่วงเดือน ธันวาคมนี้หรือต้นปี2009� บอกก่อนเลยคะว่าต้องรีบหน่อยแล้ว เพราะตอนนี้คิวสอบIELTS ยาวมากเลยคะ!!!! สงสัยคนจะเดินทางกันเยอะในช่วงนี้

วันนี้Advice for you เลยเอาสถานที่สอบ IELTSมาแนะนำคะ

ค่าสมัครประมาณ� 5500บาท����

เอกสารที่ต้องเตรียม �1.หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา�
��������������������������� �2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน6 เดือน

***ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางสถานจัดสอบด้วยนะคะ***��

สถานที่สอบ

1. BritishCouncil

บริติซ เคานซิล สยามสแควร์ โทรศัพท์: 66-2652-5480-9
บริติซ เคานซิล ปิ่นเกล้า โทรศัพท์: 66-2884-9944-6 ต่อ 101, 102
บริติซ เคานซิล ลาดพร้าว โทรศัพท์: 66-2937-1037-9 ต่อ 0
บริติซ เคานซิล เชียงใหม่โทรศัพท์: 66-5324-2103���������������������������������������������������
http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts-registration-fees.htm

2.IDP� ตึก� CP Tower��������� TEL. 02-638-3111�� www.thailand.idp.com����

�3. ศูนย์ข้อมูลการศึกษาต่างประเทศ
��หอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่�
�TEL. 074-459-321�FAX �074-282-368��4. ศูนย์ข้อมูลการศึกษานานาชาติ
�����สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น��TEL. 043-343-826 FAX.043-237-302�

5. วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร
� TEL. 055-261-167�FAX 055-261-167

 

ยังไงก็อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะหวังว่าข้อมูลวันนี้จะช่วยให้น้องๆวางแผนการสอบ ได้ง่ายขึ้นนะคะ

 

����