front school

 

โรงเรียน D’Overbroeck’s ในเมือง Oxford ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1977 เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ในระดับประถม อายุ  7 ปี ถึงในระดับ -Levels เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ทางโรงเรียนจะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติ (International students)  ที่หลักสูตร IGCSE ู และ A-Levels โปรแกรม

โรงเรียน D’Overbroeck’s ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน ผู้ปกครองและ รัฐบาลไทยเป็นอย่างมาก ทุกปี จะมีนักเรียนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้ รับคัดเลือกเข้าไปเรียนที่โรงเรียนและ ซึ่งครึ่งหนึ่งจะเป็นนักเรียนทุนจากรัฐบาลไทย

โรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบ Selective และ นักเรียนต้องมีผลการเรียนที่ดี การทำกิจกรรมที่น่าสนใจ ความกล้าแสดงออก และ พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาตนเองให้ พร้อมในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้ในอนาคต

 

Good Schools Guide UK ได้กล่าวถึง D’Overbroeck’s ไว้ว่า

‘A place of energy and laughter … and of single-minded determination among students to do the best they can’.
เป็นที่ ๆ มี พลัง มีเสียงหัวเราะ และมุ่งหวังตั้งใจที่จะที่นักเรียนที่นี่จะ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่พวกเค้าทำได้
นักเรียนที่ D’Overbroeck’s สามารถ เข้ามหาวิทยาลัย ชั้นนำ ได้เกือบทุกคนเลยทีเดียว
ทำไมถึงเลือกเรียนที่ D’Overbroeck’s อะไรคือสิ่งที่ การเรียนที่นี่พิเศษกว่าที่อื่น
 • มีความเป็นกันเอง ช่วยเหลือ และ ค่อนข้างที่จะมีบรรยากาศ แบบไม่มีพิธีรีตรอง ทำให้นักเรียนรู้สึกสบายๆ เป็นกันเอง ห้องเรียนมีขนาดเล็กคือไม่มากไปกว่า 12 คนต่อหนึ่งห้อง
 • คุณภาพในการสอนของอาจารย์ ที่มีประสบการณ์อย่างมากมาย มีการถ่ายทอด ตรงซึ่งให้มากกว่าการให้การศึกษาแบบทั่วๆไป
 •  โรงเรียนทำความรู้จักนักเรียนทุกคน แต่ละคนไป ซึ่งรู้ว่าจะช่วยให้พวกเค้าประสบความสำเร็จและมีความสุขทั้งในโรงเรียนและนอกเหนือจากชีวิตในโรงเรียน
 • โรงเรียนใช้การทำความรู้จักนักเรียนแต่ละคน เพื่อแนะนำ นักเรียนให้สามารถได้ประโยชน์ ที่สุดทั้งการพัฒนาส่วนตัวและพัฒนาการศึกษาของตัวนักเรียนเอง
 • มีการให้ feedback แก่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึง feedback ของพัฒนาการของนักเรียน
 • มีกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมการเรียน

 

Academic Matters
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ อย่างมาก ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ ด้วยความสนุกสนานและเรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัว มีการสร้างแรงจูงใจ มีการสอนแบบ interactive โต้ตอบกันระหว่าง นักเรียนทุกคนและอาจารย์ ในห้องเรียนขนาดเล็ก ในบรรยากาศที่ น่าเรียนมีพลัง ผลการเรียนากรสอนเป็นเลิศ โดยสามารถ ได้ 71% ของ ผู้เข้าสอบ A -Levels เป็น A* และ A (ในปี 2014)
University Destination from 2009-2014
destination
 Student Life
ตารางชีวิตของนักเรียน ระดับ Sixth Form จะเริ่มเรียนประมาณ 8.45 am และเรียนเสร็จประมาณ 4 pm ในวันอังคารและพฤหัสบดี นักเรียนจะเลิกเรียนตอน 2.35 pm และจะได้ทำกิจกรรม หรือเล่นกีฬาช่วงเย็น
 • Managing the Sixth Form workloadบริหารเวลาในการเรียน ระดับ Sixth Form นักเรียนทุกคนจะมีเวลา1:1 เพื่อรับคำแนะนำจาก Director of Studies ซึ่่งจะช่วยในการบริหารเวลา บริหารการใช้ชีวิตในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนเข้ามหาวิทยาลัยและยังมีการแนะนำเกี่ยวกับใบสมัครเข้าและเลือกมหาวิทยาลัยอีกด้วย
 • มีเวลาว่างที่นักเรียนสามารถนั่งทำการบ้าน ทบทวนงาน หรือเข้าไปค้นคว้าในห้องสมุด
 • Class หนึ่งคาบจะเรียน 70 นาที และพัก 15 นาทีก่อนเข้าเรียนต่อไป
 • Enrichment Programme เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม เปิดโลกทัศน์ของนักเรียน เพื่อช่วยเพิ่มความรู้ และ นักเรียนได้มีส่วนร่วม กิจกรรม เช่น การมีผู้เชี่ยวชาญมาพูด  แขกรับเชิญ การสัมมนา การพูดคุย ในหัวข้อต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ การเมือง สังคม ปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ หรือเรื่องน่าสนใจอื่นๆ เช่นการไปผจญภัย ที่ขั้วโลก เป็นต้น
 • เล่นกีฬา หรือ เข้าร่วมกิจกรรม ในคลับต่างๆ

scholoars enrich

ที่พักของนักเรียน สามารถเลือกได้ ว่าจะเลือกพัก เป็น

1. Boarding House

2. Boarding host family

น้องๆ ที่มีผลการเรียนที่ดี สามารถ สอบถาม ข้อมูลและสมัครได้ ที่ พี่ๆ Advice For You หรือโทร 029824300, 0863021888