cover rank

Advice For You ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพูดคุยและสัมภาษณ์ กับเจ้าหน้าที่ของทาง Cardiff Sixth Form โรงเรียนมัธยม /sixth form / A-Levels ลำดับแรงก์ที่ 1 ในสหราชอาณาจักร ที่มีนักเรียนประสบความสำเร็จ ในการสอบ A-Levels และการเข้ามหาวิทยาลัยในระดับ Top มากที่สุด

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 13.30 เป็นต้นไปที่ออฟฟิศ ของเรา โปรดนำเอกสารในการสมัครเรียน เช่น พาสปอร์ต ผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ใบประกาศต่างๆ มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วยค่ะ พลาดไม่ได้ค่ะ! ติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ 029824300, 0863021888 หรือ Email: info@adviceforyou.co.th