โครงการ Work and Study UK – Brighton

โครงการ Work and Study UK เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนและทำ งานอย่างถูกกฏหมายโดยได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งจากการในห้องเรียน และการใช้ชีวิตจริง
 2. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานกับชาวต่างชาติอย่างแท้จริง โดยในจุดนี้จะมีประโยชน์ในการสมัครงานและทำงานในภายภาคหน้า
 3. สร้างโอกาสในทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร
 4. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและทำงานในสภาพแวดล้อมสากล
 5. เพื่อรับ Certificate หรือ Diploma หลังจบโครงการ จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

รายละเอียดโครงการ

โครงการนี้เหมาะสมกับนักเรียนที่ต้องการหาประสบการณ์ และทำงานอย่างถูกกฏหมายในประเทศอังกฤษ
โครงการนี้เปิดตลอดทั้งปี (ยกเว้น เดือนมกราคม) และเริ่มทุกวันจันทร์
ระยะเวลาโครงการสูงสุดคือ 40 สัปดาห์
โครงการจะแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงการเรียนภาษา ซึ่งเนื้อหาที่จะเรียนในโครงการนี้จะเน้นไปที่สองด้าน คือ ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และทักษะในด้านการทำงาน จากนั้นทางโรงเรียนก็จะจัดหาสถานที่ทำงานให้นักเรียน โดยดูจากพื้นฐานการศึกษาของแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งรับรองว่าจะได้งาน 100% หลังสิ้นสุดการทำงาน จะมีการสรุปและประเมินผลในขั้นสุดท้าย
จบคอร์นักเรียนจะได้รับ “the Edexcel work skills qualification entry level 3

คุณสมบัติ

 1. อายุ 18 – 35 ปี
 2. ระดับภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับใช้ได้ Intermediate ขึ้นไป
 3. จบการศึกษาในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
 4. สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ในประเทศอังกฤษได้
 5. มีใจรักงานบริการ ถ้ามีประสบการณ์ด้านการโรงแรม บาร์ และร้านอาหาร จะเป็นประโยชน์ แต่ไม่จำเป็น
 6. ต้องการเรียนภาษาและหาประสบการณ์ใหม่ๆในประเทศอังกฤษ
 7. ต้องการพบปะเพื่อนใหม่และฝึกภาษา
 8. ต้องการได้ใบประกาศหลังจบโครงการ

การฝึกงาน

ทางโครงการ และทางโรงเรียนรับประกันว่านักเรียนจะได้รับงานทำอย่างแน่นอนหลังจบคอร์สภา ษา ทางโครงการจะช่วยนักเรียนเขียนเรซูเม่ ช่วยซักซ้อมในการสัมภาษณ์ จัดนักเรียนเข้าทำงาน ประสานงานและวัดผลก่อนทำงานและระหว่างทำงาน งานส่วนใหญ่ทีนักเรียนจะได้ทำคือ

 • Waiter/Waitres
 • Bartender
 • Front of House Reception
 • Front of House Porter
 • Housekeeper
 • Kitchen Porter
 • Kitchen Assistant
 • Commis Chef

สำหรับนักเรียนที่อายุ 22 ปีขึ้นไปจะได้ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5.73 ปอนด์ ต่อชั่วโมง

โครงการในไบรตัน ทางเราร่วมกับโรงเรียน Regency College อยู่กลางเมืองไบรตัน เรานำเสนอ 2 โครงการคือ

 • โครงการ 32 สัปดาห์ เรียน 20 ชมต่อสัปดาห์เป็นเวลา 16 สัปดาห์ และทำงาน อีก 16 สัปดาห์ ราคา £2,234
 • โครงการ 40 สัปดาห์ เรียน 20 ชมต่อสัปดาห์เป็นเวลา 20 สัปดาห์ และทำงาน อีก 20 สัปดาห์ ราคา £2,600

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 • ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
 • ค่าดำเนินการจัดหางาน
 • ค่ารักษาสถานภาพนักเรียนในช่วงการทำงาน
 • เจ้าหน้าที่ Programme Officer คอยช่วยเหลือระหว่างโครงการ

นัก เรียนสามารถเลือกที่จะเพิ่มจ่ายค่าที่พักในราคาพิเศษ ค่ารับส่งสนามบิน ค่าประกาศนียบัตร ทางเราไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เพราะนักเรียนบางคนไม่จำเป็นต้องจ่าย ในส่วนนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าสมัครและค่าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 3,500 บาท
ค่ามัดจำโครงการ £150 (Non-refundable)

เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. รูปถ่าย 1″ จำนวน 2 รูป (พื้นสีขาว)
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
4. CV, Resume’
5. Motivation Letter
6. หนังสือหรือจดหมายรับรองประสบการณ์ทำงานโรงแรมหรือที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
7. ผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

น้องๆที่สนใจมาโครงการนี้สามารถโทรติดต่อเราเพื่อทำข้อสอบวัดระดับและสอบสัมภาษณ์กับทางโรงเรียนที่อังกฤษได้ที่ เบอร์โทร 02 2072315