professional-tuition-for-budding-college-chefs

 

การทำงานนอกเวลา ในขณะที่เรียนอยู่ หรือ Part-time เป็นกลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ สำหรับนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ ในประเทศอังกฤษ ถึงแม้ว่า น้องๆ จะต้องโชว์หลักฐานการเงิน ที่จะต้องมีครอบคลุมในการใช้ชีวิตอยู่ และค่าเรียนตอนขอวีซ่าแล้ว แต่ นักเรียนส่วนใหญ่ ก็ยังนิยมที่จะทำงานพิเศษกัน เพื่อเป็นประสบการณ์ หรือ เป็น รายได้เล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ นอกจากนี้ นักเรียนที่มีความสามารถในการทำงาน การทำงานพิเศษยังเป็นการเปิดประตูให้กับงานประจำเต็มเวลาหลังเรียนจบอีกด้วย ซึ่งตรงนี้หลายมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดโอกาสให้ นักเรียนทำงาน Part time ในมหาวิทยาลัย เช่น ใน Student union,  waitress in canteen, research assistant ส่วนบางมหาวิทยาลัย ได้บรรจุการทำงานไว้ในโปรแกรมปริญญาโท เป็นการฝึกงานในระหว่างเรียน เช่น การเรียน MBA 2 ปี กับ London School of Business and Finance (ปริญญา จาก Grenoble Business School : French university : Rank 5 in Europope)ที่มีการเรียน 1 ปี และ ฝึกงานอีก 1 ปี  (โปรแกรมนี้ไม่สามารถทำ Part time ได้) เพื่อให้น้องๆ เปิดโอกาสในการทำงานในบริษัทดีๆ ในอังกฤษต่อไปหลังเรียนจบ

สำหรับนักเรียนที่สามารถทำงานนอกเวลาได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือวีซ่า Tier 4 student (ใช้ IELTS ในการขอวีซ่า)

2. ศึกษาอยู่ใน วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ของรัฐบาล

3. นักเรียนที่เรียนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จะทำงานได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ นักเรียนที่เรียนในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปจะทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ค่าแรงขั้นต่ำ (อัพเดท ณ วันที่ 17/06/2015) สำหรับน้องๆ ที่อายุ 21 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 6.50 ปอนด์ ต่อ ชั่วโมง หรือ ลองดูข้อมูลใน ลิ้ง ของ เวป รัฐบาลอังกฤษ

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

ส่วนน้องๆ ที่สนใจ ตำแหน่งงานต่างๆ ถ้าสนใจงาน บริการร้านอาหาร ร้านกาแฟ บาร์ น้องๆ สามารถ เดิน สมัคร ตามร้านที่ชอบใจดูได้ หรือ น้องๆ สามารถ search หา ในเวป เช่น

www.jobcentreplus.gov.uk

www.fish4.co.uk

www.monster.co.uk

www.jobserve.co.uk

www.dailyinfo.co.uk

www.reed.co.uk

หรือ ถ้าน้องๆ สนใจงานเสิร์ฟ ชั่วคราว ซึ่งทำตามงาน events ต่างๆ สามารถ search หา ตาม พวก catering recruitment agency ได้ เช่น admiral group , off to work

น้องๆ ที่สนใจ การเรียนต่อ ในระดับ มหาวิทยาลัย หรือ เรียนภาษา สามารถติดต่อๆ พี่ๆ Advice For You ได้ค่ะ ที่ 029824300 029824988 0863021888 หรือ LINE ID: adviceforyou