น้องๆหลายคนคงเคยคิดอยากจะไปศึกษาในต่างประเทศ แต่ไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่ากับเวลาและเงินทองที่จะต้องจ่ายไปหรือเปล่าใช่ มั๊ยคะ แต่ถ้าน้องถามทุกคนที่ได้ไปศึกษาในต่างประเทศมา ทุกคนจะบอกน้องๆเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมชนิด ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดที่พวกเขาเคยได้ทำมา เลยแหละคะ แต่ถ้าน้องๆยังไม่แน่ใจว่าน้องจะได้อะไรจากการไปเรียนต่อต่างประเทศบ้าง นี่คือ 10 เหตุผลดีๆ ว่าทำไมเราควรจะไปโกอินเตอร์กันซักที

study abroad

english1. การศึกษาในต่างประเทศเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษา เพราะในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนพูดภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ในประเทศที่น้องๆต้องการจะไปเรียนภาษานั้นๆ) จะเป็นการบังคับให้น้องๆต้องใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดย อัตโนมัติอยู่แล้ว รวมทั้งการได้เห็นและได้ยินคนรอบตัวพูดและใช้ภาษาจะทำให้น้องๆเข้าใจการใช้ รูปแบบประโยคและคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์จริงเหล่านี้

2. การศึกษาในต่างประเทศยังเป็นการเปิดโอกาสในการท่องเที่ยวผจญภัยให้กับน้องๆ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงที่ว่างจากการ เรียน เพราะการใช้ชีวิตในต่างประเทศจะทำให้น้องๆได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ วิวทิวทัศน์ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตให้แก่น้องๆได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ในบางสถาบันยังมีหลักสูตรการศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจะพานักศึกษาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตอีก ด้วย

outdoor program

3. การศึกษาในต่างประเทศจะทำให้น้องๆได้รับรู้วัฒนธรรมใหม่ๆด้วยตัวน้องๆเองโดยตรง เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีมากกว่าแค่ภาษา แต่ยังหมายถึงอาหารการกิน การใช้ชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของคนในสังคมนั้นๆ และรวมไปถึงวิธีที่พวกเขามองโลก ซึ่งจะเพิ่มเติมทัศนคติในด้านต่างๆของชีวิตให้กว้างขวางขึ้นสำหรับๆน้องได้ อีกด้วย

active student4. การศึกษาในต่างประเทศจะช่วยให้น้องๆพัฒนาทักษะใหม่ๆและประสบการณ์ที่การเรียนในประเทศให้ไม่ได้ แม้ว่าการไปอยู่ในต่างบ้านต่างเมือง ต่างวัฒนธรรมมันจะน่ากลัวในตอนแรกๆ แต่ก็ยังน่าตื่นเต้น สำหรับโอกาสที่น้องๆจะได้ค้นพบจุดแข็งและความสามารถใหม่ๆของตัวเอง เผชิญความท้าทายใหม่ๆ แก้ปัญหาใหม่ๆ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ให้น้องๆได้รู้จักปรับตัวและตอบสนองเพื่อพัฒนาให้น้องๆรู้จักพึ่งพาตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกกันว่า "โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว" นั่นแหละคะ

5. การเศึกษาในต่างประเทศยังทำให้น้องๆได้รู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลก ซึ่งทำให้นอกจากคุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆจากคนในท้องถิ่นแล้ว น้องๆยังมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากทั่วโลกผ่านทางเพื่อนใหม่ในขณะที่ น้องๆศึกษาในอยู่ในต่างประเทศอีกด้วย

6. การศึกษาในต่างประเทศจะช่วยให้น้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น นักเรียนที่ไปศึกษาในต่างประเทศมาก่อนจะกลับบ้านด้วยความคิดและมุมมองใหม่ เกี่ยวกับตัวเองและวัฒนธรรมของตัวเอง ประสบการณ์ในต่างประเทศจะท้าทายพวกเขาให้พิจารณาความเชื่อและคุณค่าของตัว น้องๆเอง ซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนแนวความเชื่อเดิมหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ ล้มล้างความเชื่อเก่าๆของน้องๆไปเลยก็ได้ เพราะวัฒนธรรมใหม่ๆที่น้องจะได้เรียนรู้จากการศึกษาในต่างประเทศจะทำให้ น้องๆมองเห็นวัฒนธรรมของตนเองได้ด้วยสายตาและมุมมองใหม่ๆ

7. การศึกษาในต่างประเทศจะช่วยขยายโลกทัศน์ของน้องๆ ด้วยความเป็นชาตินิยมไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็แล้วแต่ จะทำให้เกิดความลำเอียงในการมองเข้าข้างวัฒนธรรมและความเชื่อของตัวเอง ซึ่งนักศึกษาที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศจะกลับบ้านด้วยมุมมองที่เป็นกลางมาก ขึ้น ทำให้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองและประเทศได้อย่างตรงประเด็น

global8. การศึกษาในต่างประเทศจะเปิดโอกาสให้น้องๆได้เจอกับระบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนการสอนในประเทศเรา และอาจจะช่วยให้น้องๆเพลิดเพลินและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังมีหลักสูตรการเรียนที่อาจไม่มีในประเทศของเราให้น้องๆได้เลือก เรียนอีกด้วย

9. การศึกษาในต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ด้วยความที่โลกเรากลายเป็นโลกาภิวัฒน์มากขึ้น มีนักลงทุนจากต่างประเทศมากมายเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้การทำงานในบริษัทเหล่านี้จะต้องเจอปัญหาหลากหลาย ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่าง ซึ่งประสบการณ์จากการศึกษาในต่างประเทศ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและทักษะการเจรจาต่อรองจะทำให้น้องๆโดดเด่นกว่าผู้ สมัครงานคนอื่นๆอย่างแน่นอนคะ

10. การศึกษาในต่างประเทศจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวน้องๆ เพราะนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาในต่างประเทศมาก่อนจะได้รับการยอมรับว่ามี ทักษะที่สูง และยังมีความสามารถด้านภาษาเพิ่มเติมมาจากความรู้ในสาขาที่เรียนมาโดยตรงอีก ด้วย


Students Talk