INTO The University คือ ?
นิยมเรียกกันย่อๆว่า INTO เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนขนาดใหญ่ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ด้วยแนวคิดด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ริเริ่มสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา แต่ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS) หรือเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับเข้าเรียน ซึ่งนักเรียนที่เรียนกับ INTO จะได้รับการการันตีเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดconfused studentจากการที่ได้รู้จักพูดคุยกับน้องๆหลายๆคนที่ต้องการจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนั้น มีน้องๆหลายคนที่อยากจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี Rank สูงๆ หรือมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ แต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ เพราะผลการเรียน (GPA) ตอนจบมัธยมหรือปริญญาตรีหรือคะแนนภาษา (IELTS) นั้น ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ทั้งๆที่น้องๆหลายคนมีความตั้งใจที่จะเรียนอย่างจริงจัง (แต่ตอนเด็กๆ อาจจะเพลิดเพลินกับชีวิตวัยรุ่นมากเกินไป หรือยังไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาเท่าไหร่ เลยเรียนมาแค่พอผ่านๆ ทั้งๆที่จริงตัวน้องเองมีศักยภาพที่มากกว่านั้น) บางคนพูดฟังภาษาอังกฤษได้อย่างดี แต่พอไปสอบ IELTS จริงๆกลับได้คะแนนต่ำกว่าที่ควร (เป็นพวกหมูสนามจริง สิงห์สนามซ้อม) ทำให้ต้องเลือกไปเรียนกับมหาวิทยาลัยในระดับรองลงมาแทน หรือที่แย่กว่าคือถอดใจ ไม่เรียนต่อไปเลย แต่ในโลกกว้างทางการศึกษา โอกาสยังมีเสมอ.. ถ้าน้องๆรู้จักกับ INTO The Universityสถาบันของ INTO จะตั้งอยู่ภายใน Campus มหาวิทยาลัยและนักเรียนของ INTO จะมีสิทธิ์ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างของมหาวิทยาลัยเหมือนกับนักสึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นอีกด้วย ยกเว้น INTO Manchester และ London เท่านั้นที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใน Campus ของมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยที่เป็น INTO The University Partnership มีดังนี้

  • University of East Anglia (Norwich, UK)
  • University of Exeter ( Exeter, UK )
  • University of Newcastle ( Newcastle, UK)
  • Glasglow Caledonian University (Glasgow, UK)
  • The Universtiy of Manchester (Manchester, UK)
  • City University London ( London, UK )
  • St. George’s, University of London ( London, UK )
  • Queen’s University Belfast ( Belfast, Northern Ireland )
  • Oregon State University ( Oregon, USA )
  • University of South Florida ( Florida, USA )

 

student photo

 

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน INTO
หลักสูตรต่างๆที่ INTO เปิดสอน ก็เหมือนกับประตูที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็น Partnership ของ INTO แต่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆได้เมื่อลงเรียนคอร์สเรียนกับ INTO และสามารถผ่านได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

- INTO Foundation เป็นหลักสูตร Pathway เตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาต่างชาติ เทียบเท่าหลักสูตร A-Level เพื่อเข้าเรียนปีแรกในระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษหรือปีที่สองในสกอตแลนด์ นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะเท่ากับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้เทียบเท่ากับนักศึกษาในระดับปริญญา ภายหลังจากจบหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในคณะที่กำหนดไว้ได้ ระยะเวลาเรียน 9 เดือน

- INTO Diploma หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่าชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมหาวิทยาลัยปี 1 ที่เมืองไทยที่เรียนสาขาวิชาทาง Business และต้องการที่จะเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้าน Business ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเมื่อจบจาก หลักสูตร Diploma จะสามารถเข้าเรียน ปีที่ 2 ในระดับปริญญาตรีในอังกฤษหรือปีที่ 3 ใน Scotland ได้เลย ระยะเวลาเรียน 9 เดือน

- INTO Graduate Diploma เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาต่างชาติในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท แต่ผลการเรียน (GPA) และผลภาษาอังกฤษ (IELTS) ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนที่จบปริญญาตรีหรือไม่มีประสบกาณ์ทำงานในสายที่อยากเรียนต่อในระดับปริญญาโทมาก่อนเลย โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และด้านวิชาการให้กับนักเรียน ระยะเวลาเรียน 9 เดือน

- INTO A Level เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีปี 1 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาเรียน 5 – 6 เทอม

- INTO English Language Courses หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาของนักศึกษาต่างชาติที่ภาษาประจำชาติไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาทุกๆด้าน โดยเปิดสอนในหลักสูตร English for Undergraduate Study, English for Postgraduate Study, Pre-Sessional English, General English เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อในหลักสูตร Foundation , Diploma, Graduate Diploma, ปริญญาตรีและปริญญาโท


เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนของ INTO
Foundation จบชั้นมัธยม 5 GPA 2.5 – 3.0 IELTS 5.5
Diploma จบชั้นมัธยม 6 GPA 2.5 – 3.0 IELTS 5.5
Postgraduate Diploma จบปริญญาตรี GPA 2.3 – 3.0 IETLS 5.5

หมายเหตุ
INTO บางแห่งอาจเปิดสอนไม่ครบทุกหลักสูตร
เกณฑ์การรับสมัครและเวลาเรียนในแต่ละหลักสูตรอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย

 

เมื่อได้รู้จักกับ INTO The University แล้ว พี่หวังว่าน้องๆคงจะเห็นแล้วว่าโลกแห่งการศึกษานั้นไม่มีขอบเขต ขอแค่เรามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ยังมีโอกาสเปิดกว้างให้กับเราเสมอ ถ้าหากน้องๆยังสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ INTO The University สามารถโทรมาสอบถามและขอคำปรึกษากับพี่ๆ Advice For You ได้ที่ โทร 02-610 3936 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อติดต่อพวกพี่ๆได้ตลอดนะคะ

 


Students Talk