เวลาพูดถึงสภาพอากาศ น้องๆ จะนึกถึงศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอะไรกันค่ะ ? หลายๆ คนอาจจะนึกถึงคำว่า "Weather" ก่อน แต่บางคนก็อาจจะรู้จักคำว่า "Climate" ด้วย ซึ่งความจริงแล้ว สองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่การใช้แตกต่างกันนะค่ะ

weather vs climate

Weather หรือ ลมฟ้าอากาศ หมายถึง สภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานที่ ซึ่งแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น ข่าวพยากรณ์อากาศ ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า Weather Report ซึ่งจะหมายถึงการรายงานสภาพของอากาศในแต่ละวัน เช่น วันนี้อากาศร้อน มีแดดออกมาก แต่พรุ่งนี้ฝนน่าจะตก หรือถ้าจะพูดกับเพื่อนว่าอากาศร้อน ก็จะใช้ว่า The Weather is hot. ค่ะ

Climate หรือ ภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะสภาพลมฟ้าอากาศของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ผ่านการสังเกตและทำสถิตินำ มาสรุปรวมเป็นสภาพอากาศของสถานที่นั้นๆ เช่น พูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เราจะใช้ว่า Thailand has a warm, tropical climate ค่ะ

thailand climate map

weather report


Students Talk